Přihláška ke stravování pro školní rok 2018/2019 - ve formátu DOC, ve formátu PDF

Škola nabízí stravování ve dvou školních jídelnách studentům a žákům škol Ústeckého kraje a v rámci doplňkové činnosti i pro další zájemce.  

Seznam alergenů - informace ve formátu PDF     

Platby za stravu dle Vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Platnost od 1.9.2017.

Pro využití služeb školních jídelen je si strávník povinen zakoupit stravovací kartu, popř. se dostavit za vedoucí školní jídelny s ISIC nebo školní čipovou kartou, která mu bude načtena do systému.

Stravné Strávníci 11 – 15 let Strávníci nad 15 let Doplňková činnost
Snídaně a přesnídávka   27 Kč 35 Kč
Oběd 26 Kč 30 Kč 55 Kč
Večeře   29 Kč 45 Kč
Čip na stravování (v budově B) 200 Kč 200 Kč  
Stravovací karta (v budově A) 33 Kč 33 Kč  

Platba za stravu musí být uhrazena do 25. v měsíci na měsíc následující.

 

Přihlášení a odhlášení stravy:

Úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem, inkasem nebo hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Přihlášku zájemci  předloží před začátkem prvního školního roku vzdělávání. Na další rok jsou strávníci přihlášeni automaticky po přijetí platby, kterou musí provést do 31. 8. daného roku.

Pro volbu, přihlášení a odhlášení jídel slouží portál www.strava.cz, přihlašovací údaje získá strávník u vedoucí školní jídelny.

Budova A (Zdeňka Fibicha 2778/20), kód jídelny 0734:

Vedoucí školní jídelny p. Irena Šlachtová, tel.: 417 637 477 linka 134, e-mail: slachtova (zavinac) vos-sosmost.cz.

Úřední hodiny pokladny školní jídelny: pondělí až pátek od 9:30 do 10:30 hod. a od 12:00 do 14:30 hod.

Číslo účtu pro budovu A: 1040987369/0800 pro platby trvalým příkazem, 100228731/0800 pro platby inkasem ČS, VS je v obou případech evidenční číslo strávníka.

Volbu jídla přes portál strava.cz na nadcházející pracovní den je nutno provést do 16:00 hodin nebo týž den do 8:00 hodin telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

Budova C (J. E. Purkyně 271), kód jídelny 4095:

Vedoucí školní jídelny p. Ivana Žilková, tel.: 417 637 477 linka 178, e-mail: zilkova(zavinac) vos-sosmost.cz, skype: obedy-zdravka.

Úřední hodiny pokladny školní jídelny: pondělí až pátek od 7:00 do 8:00 hod. a od 12:00 do 14:30 hod.

Číslo účtu pro budovu C: 43-5416220237/0100, VS je evidenční číslo strávníka.  

Volbu jídla přes portál strava.cz na nadcházející pracovní den je nutno provést do 14:00 hodin nebo týž den do 8:00 hodin telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

 

Vedoucí provozních jednotek:

p. Jaroslava Kačírková, tel.: 417 637 477 linka 177, e-mail: kacirkova (zavinac) vos-sosmost.cz, skype: kacirkova-vpj.

 

 

Strávníci se řídí provozním řádem školní jídelny.    

 

Zpracovala: Jana Beránková    

 

V Mostě 1. 9. 2017

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy